نکات ایمنی

safety tips

  • فورا باطری خراب، ضعیف و یا تمام شده را از دستگاه خارج کنید.

  • هرگز باطری نو و باطری استفاده شده را کنار هم در یک دستگاه استفاده نکنید.

  • ترجیحاً باطری ها را از دستگاهی که بصورت روزمره استفاده نمی‌کنید خارج کنید.

  • زمانی که عمر باطری تمام می‌شود، دستگاه خود را با باطری روشن نگذارید.

  • برای افزایش عمر باطری و دستگاه خود، قطب مثبت و منفی باطری را همیشه تمیز نگه دارید و همیشه در قرارگیری قطب‌های باطری در جایگاه خود دقت کنید تا جابجا گذاشته نشوند.

  • برای نگهداری باطری در خارج از دستگاه، مکانی خشک و خنک را انتخاب کنید. سرمای بیش از حد مانند گرمای بیش از حد بر سلامت باطری تأثیر منفی می‌گذارد. توجه داشته باشید باطری را که از محیط سرد و خنک بیرون می‌آورید، ابتدا مدت زمانی آن را در دمای اتاق نگه دارید و آنگاه در دستگاه مورد نظر خود قرار دهید. باطری زمانیکه سرد باشد نمی‌تواند آنطور که باید انرژی الکتریکی را انتقال دهد.

  • همیشه باطری را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

  • باطری های سکه ای لیتیومی در صورتیکه بلعیده شوند، می‌توانند به بافت‌های داخلی بدن آسیب جدی وارد کنند.