باطری های لیتیومی

Lithium Batteries

مـــــــدل ابعاد جعبه داخلی (سانتی متر) تعداد در جعبه داخلی ابعاد کارتن بزرگ (سانتی متر) تعداد در کارتن بزرگ
باطری سکه ای CR2016 ۱۲.۳ ۸.۲ ۵.۶ ۵۰ ۳۴.۵ ۲۶.۰ ۱۹.۰ ۱۲۰۰
باطری سکه ای CR2025 ۱۲.۳ ۸.۲ ۵.۶ ۵۰ ۳۴.۵ ۲۶.۰ ۱۹.۰ ۱۲۰۰
باطری سکه ای CR2032 ۱۲.۳ ۸.۲ ۵.۶ ۵۰ ۳۴.۵ ۲۶.۰ ۱۹.۰ ۱۲۰۰