باطری‌های آلکالاین

Alkaline Batteries

مـــــــدل ابعاد جعبه داخلی (سانتی متر) تعداد در جعبه داخلی ابعاد کارتن بزرگ (سانتی متر) تعداد در کارتن بزرگ
باطری نیم قلم ۲عددی کارتی ۱۲.۵ ۷.۳ ۸.۵ ۱۲ ۳۹.۰ ۲۶.۵ ۱۹.۰ ۲۴۰
باطری قلم ۲عددی کارتی ۱۳.۲ ۹.۶ ۸.۵ ۱۲ ۴۹.۵ ۲۸.۰ ۱۹.۰ ۲۴۰
باطری متوسط ۲عددی کارتی ۱۳.۲ ۸.۷ ۸.۵ ۶ ۳۶.۵ ۲۸.۰ ۱۹.۰ ۹۶
باطری بزرگ ۲عددی کارتی ۱۵.۲ ۱۱.۰ ۸.۵ ۶ ۳۲.۰ ۲۴.۰ ۱۹.۰ ۴۸
باطری ۹ولت ۱عددی کارتی ۱۳.۱ ۱۱.۹ ۸.۵ ۱۲ ۴۹.۵ ۲۷.۵ ۱۹ ۱۹۲
باطری ریموت ۲۳A کارتی ۱۱.۹ ۸.۳ ۵.۶ ۲۰ ۳۵.۰ ۲۵.۵ ۱۹.۰ ۴۸۰
باطری ریموت ۲۷A کارتی ۱۱.۹ ۸.۳ ۵.۶ ۲۰ ۳۵.۰ ۲۵.۵ ۱۹.۰ ۴۸۰